Styrobeton

Czym jest styrobeton?
Styrobeton jest to lekką izolacją termo-akustyczną dla podłóg, tarasów oraz dachów. Pozwala na bardzo dobre izolowanie zarówno budynków mieszkalnych jak i obiektów przemysłowych. Innowacyjność rozwiązania w dziedzinie termo-akustycznej izolacji polega na zastąpieniu, w produkcji zapraw i betonów, tradycyjnych kruszyw styropianem oraz wykorzystaniu piany technicznej.
Poprzez wykorzystanie w produkcji styrobetonu regranulatu styropianowego, wspierane są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Styrobeton (lekka zaprawa wyrównująco-izolująca)

 • zapewnia stabilność podłoża (nie występuje zjawisko klawiszowania płyt izolacyjnych)
 • eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko powstawania mostków termicznych
 • gwarantuje bardzo dobre dopasowanie do podłoża i niski ciężar właściwy
 • zapewnia bardzo dobre termo-akustyczne właściwości izolacyjne
 • wykazuje dużą̨ wytrzymałość́ na ś́ciskanie oraz wysoką̨ wydajność́ w czasie realizacji (maszynowo 1 m3 nawet w 6 min)
 • nie rozprzestrzenia ognia
 • szybko wiąże i schnie

Zapraszamy do zapoznania się szerzej z możliwościami zastosowania styrobetonu – ich krótkie charakterystyki zamieszczamy poniżej.

Styrobeton w izolacji podłóg i tarasów
Z wykorzystaniem styrobetonu wykonujemy posadzki i wylewki, również na balkonach, tarasach i basenach. Ze względu na dużą różnorodność w proporcjach mieszania cementu ze styropianem można wybrać zaprawę o najlepszych dla konkretnego projektu parametrach technicznych.

Zastosowania:

 • lekkie podłoża izolacyjne pod posadzki mieszkalne i przemysłowe
 • warstwy izolacyjne i nośne pod wykonanie posadzek metodą świeże na świeże
 • warstwy izolacyjne i nośne pod ogrzewanie podłogowe – w systemach podłóg pływających
 • ocieplanie podłogi na stropie, na legarach, na stropie drewnianym, na gruncie
 • akustyczne i termiczne izolowanie stropów, także stropu Kleina
 • termoizolacja balkonów, tarasów, basenów

Izolowanie dachów za pomocą styrobetonu
Styrobeton znalazł swoje zastosowanie w izolacji dachów, do ich wykonywania i modernizacji, w tym również kształtowania połaci dachowych. W tym celu wykorzystuje się styrobeton gęstoplastyczny umożliwiający uzyskanie płaszczyzny o nachyleniu nawet 15%. Niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynosi ≤ 0,07 W/mK i zapewnia wysoką termoizolację, a jego duża plastyczność pozwala na dowolne dopasowanie go do nierówności podłoża.
Styrobeton dzięki niskiemu ciężarowi właściwemu nie obciąża konstrukcji, co jest szczególnie ważne przy renowacjach istniejących już budynków.
Zastosowania:

 • warstwy termoizolacyjne do pokryć dachów i poddaszy
 • warstwa noś́no-izolacyjna do formowania spadków dachowych
 • lekka wylewka izolacyjno-akustyczna na stropy drewniane, żelbetowe i inne
 • zewnętrzna termoizolacja stropodachu
 • ocieplanie dachu lub stropu na blachach fałdowych

Kontrola jakości styrobetonu

W celu zapewniania jakości styrobetonów przeprowadzamy kontrolę jakości, zapewniającą prawidłowość wytwarzanych przez nas produktów zgodnie z następującymi etapami.

 1. Weryfikacja spienienia cieczy powstałej w trakcie połączenia wody oraz dodatku spieniającego – zarówno jej gęstości, jak i konsystencji.
 2. Wizualna kontrola jakości zaprawy i sprawdzenie jej gęstości (świeżo położonej).
 3. Sprawdzenie konsystencji z wykorzystaniem stolika rozpływu.