Strona główna Realizacje Referencje O firmie Oferta Kontakt
MAJKA - Usługi budowlane Siemiatycze | Styrobeton

System Polytech® jest lekką izolacją termo-akustyczną dla podłóg, tarasów oraz dachów. Pozwala na bardzo dobre izolowanie zarówno budynków mieszkalnych jak i obiektów przemysłowych. Innowacyjność rozwiązania w dziedzinie termo-akustycznej izolacji, polega na zastąpieniu, w produkcji zapraw i betonów, tradycyjnych kruszyw styropianem oraz wykorzystaniu piany technicznej. Technologia zapewnia niski ciężar właściwy, dobre parametry izolacyjności termo-akustycznej oraz dobrą wytrzymałość na ściskanie uzyskanych zapraw i betonów. Poprzez wykorzystanie w produkcji regranulatu styropianowego, wspierane są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Izolowanie podłóg i tarasów
Do wykonywania ciepłych i lekkich posadzek oraz do termoizolacji tarasów, balkonów i basenów polecamy zaprawy Polytech®. Zaprawa posiada odmiany asortymentowe, różniące się przede wszystkim proporcjami mieszania cementu ze styropianem, co pozwala na dobór zaprawy o określonych parametrach technicznych do danego zastosowania – Polytech® 20/80, Polytech® 30/50, Polytech® 35/50. Jako warstwę wyrównującą polecamy pianobeton Polytech® 100.

Zastosowania:
- lekkie podłoża izolacyjne pod posadzki mieszkalne i przemysłowe
- warstwy izolacyjne i nośne pod wykonanie posadzek metodą "świeże na świeże"
- warstwy izolacyjne i nośne pod ogrzewanie podłogowe – w systemach podłóg pływających
- ocieplanie podłogi na stropie, na legarach, na stropie drewnianym, na gruncie
- akustyczne i termiczne izolowanie stropów, także stopu Kleiną
- termoizolacja balkonów, tarasów, basenów

 

Izolowanie dachów
Do wykonywania i modernizacji dachów oraz kształtowania połaci dachowych polecamy zaprawę Polytech® 20/80 (masa gęstoplasytczna). Jako warstwę wyrównującą i wypełnienie polecamy pianobeton Polytech® 100 oraz zaprawę Polytech® 30/50 i 35/50 (masy rozlewne).
Zastosowania:
- warstwy termoizolacyjne do pokryć dachów i poddaszy
- warstwa nośno-izolacyjna do formowania spadków dachowych?
- lekka wylewka izolacyjno-akustyczna na stropy drewniane, żelbetowe i inne - zewnętrzna termoizolacja stropodachu?
- ocieplanie dachu lub stropu na blachach fałdowych
- Styrobetony Polytech®
- Lekkie zaprawy wyrównująco-izolacyjne.

Zapewnia stabilność podłoża (nie występuje zjawisko klawiszowania płyt izolacyjnych), eliminuje lub?w znacznym stopniu ogranicza zjawisko powstawania mostków termicznych, zapewnia bardzo dobre dopasowanie do podłoża, niski ciężar właściwy, bardzo dobre termo-akustyczne właściwości izolacyjne, dużą wytrzymałość na ściskanie oraz wysoką wydajność w czasie realizacji (maszynowo ok. 1 m3 / 5 min.). Zaprawa szybko wiąże i schnie. Ponadto nie rozprzestrzenia ognia (system dachowy klasa B ROOF [t1]).

Zaprawę Polytech® 20/80, 30/50, 35/50 uzyskuje się maszynowo przy użyciu mieszarek Kompatto lub z serii MP1.Pianobeton Polytech® 100
Wylewany beton komórkowy – materiał cementowy z mechanicznie wprowadzoną pianą techniczną.
Do jego produkcji stosuje się cement, wodę, środek pianotwórczy z rodziny TECH oraz wypełniacze. Charakteryzuje go dobra izolacyjność termo-akustyczna, mrozoodporność, niepalność, wysoka szczelność, mały ciężar, duża wytrzymałość na ściskanie.

Przygotowanie:
Polytech® 100 uzyskuje się wyłącznie maszynowo przy użyciu mieszarek Kompatto lub z serii MP1.

Zastosowanie:
— samopoziomujące się warstwy wyrównawcze i podkłady podłogowe,
— produkcja elementów prefabrykowanych,
— wypełnienie wykopów instalacyjnych,
— stabilizacja i zwiększenie nośności gruntów.

.
Styrobeton:

Styrobeton
Więcej o styrobetonie           

Praca:

Zatrudnimy osoby do pracy:

  • na stanowisku księgowego;
  • do pracy w branży budowlanej.

Poszukujemy  wykonawców do współpracy przy termomodernizacji  budynków wielorodzinnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres mailowy praca@majka.net.pl lub telefonicznie. Wiêcej o styrobetonie